Hakkımızda
07 Şubat 2018

Merkezimizde; eğitimli, güler yüzlü, işini seven, hastalarla hayatı paylaşmaktan keyif alan bir ekiple çalışıyoruz. Bir yandan hastalarımıza tedavi, sosyal aktiviteler, psiko-eğitim hizmeti sunarken bir yandan da onlarla hayatı, dostluğumuzu paylaşmak istiyoruz.

Merkezin Amacı ve İşleyişi:

 • Afyonkarahisar ilinde yaşayan psikotik bozukluk ve duygudurum bozukluğu mevcut hastaların ayaktan ve düzenli tedavi olmalarını sağlamak.
 • Hastaların ilaçlarının takibi ve düzenlenmesi.
 • Sosyal faaliyetlere katılımı ile günü faydalı ve etkileşim içinde geçirmesini sağlamak.
 • Hastaneye yatış sıklığını en aza indirmek, sosyal rehabilitasyon (iyileştirim) sağlamak.
 • Özbakım, hijyen, iletişim, sağlıklı beslenme, diğer rahatsızlıkların takibi gibi konularda eğitim.
 • Hastaları ve ailelerini hastalıkları hakkında bilgilendirerek, hastalıkla baş etmelerine destek sağlamak.
 • Hastaların sosyal haklarına (hastalıklarına bağlı aldıkları yardımlar, engelli ulaşım kartları vb.) ilişkin gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapmak.


Kronik Psikiyatrik Hastalıklarda

Rehabilitasyonun Önemi

 

Psikozlar; düşünce, duygu ve davranışları etkilemesi ve kronik seyirli olması nedeniyle diğer birçok tıbbi hastalıktan farklı olarak toplumsal hayata yansıyan bir ruhsal hastalıktır. Adı ne koyulursa koyulsun, ruhsal hastalıklar, akıl hastalığı ya da başka bir sözcük, esas olan bu sürecin içindeki insanı anlamaya ve kendimizi onun yerine koymaya çalışmak olmalıdır.

 Günümüzde sağlık sistemi, hastalığı nedeniyle acı çeken bireyin toplum içinde etkin olarak işlev görmesini ne derecede önemli olduğunun bilincindedir. Bunun sonucu olarak da hastalar kısa süreli olarak hastanede yatırılmakta ve daha sonra toplum içinde tedavi ve bakımlarının sürdürülmesi önerilmektedir. Ancak; bu uygulama sonucu taburcu edilen hastaların kısa süre sonra yeniden hastalanmaları ve tekrar hastaneye yatma sorunuyla karşılaşılmıştır. Bu kısır döngü hasta birey ve ailesi üzerinde çok önemli olumsuz psikososyal etkiler yaratmaktadır. İşte bu noktada hem rahatsızlığı olan kişinin iç dünyasındaki karışıklığı düzeltecek, hem de toplum içindeki yalnızlığını ortadan kaldıracak, giderek yitirmekte olduğu yetenek ve becerilerini ona tekrar kazandıracak, bozulmuş iletişimi yeniden kurabilmesine olanak verecek tedavi yaklaşımlarının devreye girmesi gerekmektedir.

Gündüz Hastanesinin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Gerekliliği:

Bir çok psikiyatri kliniklerinde akut semptomları olmayan ve yatmalarına gerek olmayan kronik hastalar; polikliniklerde bir-iki aylık aralarla, en fazla yarım saatlik görüşmelerle, büyük ihtimalle rotasyon sebebiyle her seferinde değişen doktorlar tarafından izlenmektedir. Halbuki; kronik psikiyatrik hastalıkların tedavisinde hastanın yatışından itibaren kendisini izleyen aynı ekiple, güvene dayalı bir ilişkiye gereksinmesi olduğu ve hasta klinisyen ilişkisinin devamlılığı çok önemlidir. Poliklinik tedavilerinde, psikofarmakolojik tedaviler ön plandadır ve kronik hastaların biyopsikososyal boyutu malesef ihmal edilmektedir.

Gündüz Hastanesinin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Amaçları:

 • Hastanede yatırılarak tedaviye alternatif olmak,
 • Yatırılarak tedavi olan hastanın hastane dışı tedaviye geçerken ve ailesine dönerken geçiş döneminde gerekli olan bir tedavi biçimi oluşturmak,
 • Taburculuktan sonra dış dünyada artacak olan sosyal ilişkiler ve psikososyal müdahalelerle büyük risk altına girecek olan hastanın ayaktan izleminde poliklinik tedavisine alternatif oluşturmak,
 • Seçilmiş uygun hasta gruplarına sosyal ve psikolojik destek sağlamak için devamlı bir program oluşturmak ve hastaların psikososyal tedavisini sağlamaktır.