Cerrahi Poliklinikler
28 Aralık 2021

ANESTEZİ VE REANİMASYON POLİKLİNİĞİ

BEYİN CERRAHİ POLİKLİNİĞİ

CERRAHİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİ

CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ

ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ


GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ

GÖĞÜS CERRAHİ POLİKLİNİĞİ

GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİ 


KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ POLİKLİNİĞİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ POLİKLİNİĞİ

PERİNATOLOJİ POLİKLİNİĞİ

ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ