İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları

 idmalihizmdyrd murat tetik.JPG

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI
Murat TETİK