Tarihçemiz
05 Ocak 2022

adh gorunum.jpg
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

Afyonkarahisar’ da ilk hastane yapımına devrin Padişahı Sultan Abdülhamit’in emirleri ile 1907 yılında başlanmış, 1909’da Guraba ( Garipler ) Hastanesi adı ile şimdiki Yol-Su-Elektrik Müdürlüğünün bulunduğu yerde 28 yataklı olarak hizmete girmiştir.

1909 tarihli Hüdavandigar ( Bursa ) Salnamesine göre Afyon Guraba ( Garipler ) Hastanesinin kadrosu şöyleydi.

Baştabip     : Mukbil Bey

Cerrah        : İbrahim Efendi

Müdür         : Mehmet Efendi

Eczacı        : Simon Efendi

Katip           : Rifat Efendi

Hizmetliler  : 3 erkek, 2 kadın hademe ve 1 aşçıdan ibaretti.

        Bu hastane Afyonkarahisar ’a eski hükümet konağı ile birlikte yapılmış, Balkan Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında çok önemli hizmetler vermiştir.

       1930’lu yıllarda Baştabip Recep Bey’in Hastanenin ihtiyaca cevap veremez durumda olduğunu zamanın Bayındırlık Bakanı Ali ÇETİNKAYA’ ya iletmesi üzerine yeni bir hastane yapımı çalışmaları Afyon halkının da yardımlarıyla hızlandırılmıştır.

       1937 yılında yeni hastanenin temeli Ali ÇETİNKAYA tarafından atılmış bazı zorluklar nedeniyle yapıma bir süre ara verilmiş, 12.05.1945’ te yeniden hızlandırılarak 1946’da tamamlanmıştır.

       19.10.1946’da halkın büyük katkılarından dolayı MİLLET HASTANESİ adı ile yeni hastane hizmete açılmıştır. İlimizin yoğun bir ulaşım trafiği ile karşı karşıya oluşu, trafik kazalarının günden güne artışı Acil Trafik ve Travmatoloji Hastanesi açılmasını gündeme getirmiş, bu ihtiyaca cevap vermek üzere yaptırılan ek bina 6 Eylül 1982 tarihinde hizmete açılmıştır. Poliklinik ve laboratuar hizmetlerinin verildiği iki katlı ek bina 1981 yılında hizmete girmiştir

       İlimizin yoğun bir ulaşım trafiği ile karşı karşıya oluşu, trafik kazalarının günden güne artışı Acil Trafik ve Travmatoloji Hastanesi açılmasını gündeme getirmiş, bu ihtiyaca cevap vermek üzere yaptırılan ek bina 6 Eylül 1982 yılında hizmete açılmıştır. Acil Trafik ve Travmatoloji Hastanesi olarak açılan bu bina daha sonra Devlet Hastanesine bir tüp geçitle bağlanarak Göz, Beyin Cerrahi, KBB, Cildiye, Üroloji, Ortopedi, Fizik Tedavi, Diyaliz Ünitesi ve idari ve teknik üniteler halinde hizmet verir şekilde bağlanmıştır.

        01.07.2009 tarihinde Kocatepe Devlet Hastanesiyle birleştirilmiş 16.01.2012 tarihine kadar iki blok halinde halkımıza hizmet vermiştir. 16.01.2012 tarihinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınmıştır. 2012 yılı Haziran ayında Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi hizmet binasına taşınmıştır. 2 Kasım 2012 tarihinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu-Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlanmıştır.

        01.09.2015 tarihinde Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile birleşmiş ve Devlet Hastanesi adı ile hizmet vermeye başlamıştır. 27.01.2016 tarihinde Doğum ve Çocuk Hastanesi yeni binasına taşınmasıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A ve B blok olarak hizmet vermeye devam etmektedir.