Misyon ve Vizyon
27 Aralık 2021

Misyonumuz


Halkımızın hem fiziki hem de ruhsal sağlığını korumayı, bilgi çağının gereklerine paralel olarak teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak, dalında uzmanlaşmış hekim ve personeli ile insanımıza en çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetini sunmayı amaçlar.

 

Vizyonumuz


Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, öncü uygulamalarıyla model oluşturmayı, hizmet sunumunda hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmayı hedefleyen, bölgesinde lider sağlık kuruluşu olmaktır.

 

Değerlerimiz


- İnsana Saygı

- Çalışan ve Hasta Memnuniyeti

- Tıbbi Etik İlkelere Bağlılık

- Güven

- Mahremiyete ve Özel Yaşama Saygı

- Samimiyet

- Dürüstlük

- Tarafsızlık  

- Şeffaflık

- Ekip Anlayışı

- Sürekli Eğitim ve Gelişim