Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gebe Bilgilendirme Sınıfı

Güncelleme Tarihi: 29/01/2018

Resim3.jpg Resim2.jpg

1. AMAÇ:
  Tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır

2. KAPSAM: Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde  Gebe Bilgilendirme Sınıfında 2014/28 Sayılı genelge ile her gebe Annelik hakkı olarak yeterli bilgi ve eğitim almalıdır. Eğitimler gebe bilgilendirme sınıfında düzenli eğitim takvimleri hazırlanıp gebelere bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR: Hekimler, Ebeler, Hemsireler, Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici Eğitimi almış sağlık personeli

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1. Eğitim İhtiyaçların Belirlenmesi: Gebe Bilgilendirme Sınıfında 2014/28 Sayılı genelge ile her gebe Annelik hakkı olarak yeterli bilgi ve eğitim almalıdır.

4.1.2.Eğitim programına hamile olan kişiler, hamile kalmayı düşünenler ve bunların eş ve yakınları da katılabilirler

4.2.Eğitim Programının Hazırlanması: Gebelere bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti bireysel/grup egitimi şeklinde yapılmaktadır.

4.3.Eğitim Programının Konuları: Birinci oturumda "Gebelik Süreci", ikinci oturumda "Doğum Süreci ve Doğum Ağrısıyla Baş Etme" ve üçüncü oturumda "Doğum Sonu Dönem ve Yenidolan Bakımı" Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı ' doğrultusunda hazırlanan eğitimleri içerir.

4.3.1. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı çerçevesinde  3 Oturumu tamamlayan gebelerimize Katılım Belgesi verilmektedir.

4.4. Eğitim Programının Uygulanması: Eğitimler  her haftanın belirli günleri randevu ile grup oluşturulmakta 3 oturumda ve 2 saat sürmektedir.

4.5.Eğitim Kayıtlarının Tutulması: Yapılan eğitimlere katılan kişilerin kayıtları gebe bilgilendirme sınıfı katılımcı bilgi formu ile kayıt altına alınır.

4.6.Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi: Eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme  testi uygulanmaktadır.

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Planı.pdf