Haberin Eklenme Tarihi: 16.04.2013 13:04:44

Tanz Tamayn!

 

“Ta hastal ihmale gelmez. hmal, hastay diyalize kadar götürebilir.”

nsan hayatnda yaanabilecek en iddetli arlarn sebebi olan böbrek talarnn zamannda tedavi edilmedii takdirde kalc böbrek hasarlarna yol açabilecei belirtildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde faaliyet gösteren Ta Krma Ünitesi(ESWL), börek talarn deneyimli personeli ile cerrahiye gerek kalmadan, modern, pratik ve arsz ekilde krarak tedavisini salyor. Geçtiimiz Nisan aynda hizmete giren Ta krma Ünitesi sayesinde hastalar, günlük, tan krdrp evine gidebiliyor ve günlük yaantsna devam ediyor.

“Böbrek Talar Baz Önlemlerle Önlenebilir”

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Üroloji Uzman Dr. Hüseyin Karaca, böbrek talarnn idrardaki ufak kristallerin birbirine yapp büyümesi ile olutuunu ifade ederek böbrek talarnn belirti vermeden önce aylar ya da yllar içinde geliim gösterebileceine dikkat çekti. Böbrek talarnn baz önlemlerle önlenebileceinin de altn çizen Ürolog KARACA:

“Tatan korunmann en iyi yolu, günlük 2–3 litre sv (özellikle su) tüketmektir. Dier taraftan, asitli içeceklerden uzak durulmal, çay ve kahve tüketimi azaltlmal, bol lifli yiyecekler tercih edilmelidir. Halk arasnda fazla süt ve peynir tüketmenin ta yapt düünülmektedir Bu tamamen yanl bir anlaytr.” Ta hastal ihmale gelmez. hmal, hastay diyalize kadar götürebilir.” diye konutu.

“Böbrek ta diye tabir edilen idrar yolu talar, böbrekten d idrar kanalna kadar her bölgede bulunabilir. Tan idrar yoluna girmesi ve idrar akmn kesmesiyle iddetli arlar ortaya çkar” diyen Dr. Hüseyin KARACA tan atlmaya çallmasyla belin yan taraflarnda kramp tarznda çok iddetli arlarla birlikte idrarda kanama, enfeksiyon, ate, bulant-kusma ikayetlerinin de olabileceine deindi.

“Günümüzde en sk ve güvenle kullanlan tedavi yöntemi, ta krma (ESWL) yöntemidir.”

Tedavisi hakknda da bilgi veren KARACA konumasna öyle devam etti: “ Böbrek talarnn yerleim yeri ve boyutuna göre, medikal tedavi, endoskopik ameliyatlar veya nadiren açk ameliyatla tedavi edilmektedir. Günümüzde en sk ve güvenle kullanlan tedavi yöntemi, ta krma (ESWL) yöntemidir.

Vücut dndan gönderilen ok (basnç) dalgalar çevre organlara zarar vermeden talar krar. Talar parçalanarak kum tanelerine dönüerek idrar ile atlacak hale gelir. Cerrahiye göre daha risksiz, daha konforlu ve ucuz tedavi yöntemidir. Çap 2 santimetrenin altndaki böbrek talarnn en etkili tedavi eklidir. Ancak; tan cinsi, sertlii, büyüklüü yeri ve deneyimli personel tarafndan uygulanmas ESWL’de Ta Krma Yöntemini etkileyen faktörlerdir. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi sonuçlar baarl olup, uygun hastalarn seçimi çok iyi yaplmaktadr. Bu nedenle de baar oranmz % 85’tir. Hastanemizdeki ta krma cihaz, u an ülkedeki en modern cihazlardan biri. Afyonlular için büyük konfor ve büyük ans. Hastalarmzn baka illere veya kurumlara gitmesine gerek yok.” “Afyon’da böyle bir ünitenin bulunuyor olmas halkmz için gerçekten büyük bir anstr.”

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Hasan ARSLAN’da ESWL Ta Krma Ünitesini, Devlet Hastanesinin gurur duyduu, % yüz kapasiteyle ve çok baarl sonuçlarn alnd bir bölüm olarak tantt. Ta Krma Ünitesinde çalan tüm salk personelinin sertifikal ve oldukça deneyimli olduklarn belirten Dr. ARSLAN: Ta Krma Ünitemiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan sertifikalandrlmtr. Nisan 2012’de faaliyete geçen Ta Krma Ünitesinde bugüne kadar 822 hastaya toplam bin 968 seans gerçekletirilmitir. Baar oranmz çok yüksek. Afyon’da böyle bir ünitenin bulunuyor olmas halkmz için gerçekten büyük bir anstr. Hastanemizin tüm bölümleri gerek personel yönünden gerekse fiziksel ve tbbi donanm açsndan özel hastanelerle yarabilecek düzeydedir. “ dedi.nceki HaberAna SayfaSonraki Haber


Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Bilgi lem - 2013 BK
Nbeti Eczaneler
HELVACIOLU
KESKN
SERE
Hava Durumu
AFYONKARAHISAR